стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
20.9.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,81595 лв 1,75314 лв 1,72055 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,86169 лв 1,82107 лв 1,90024 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,82528 лв 1,62734 лв 1,67409 лв 1,48876 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60492 лв 1,53040 лв 1,53266 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,84649 лв 1,76237 лв 1,71714 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,73411 лв 1,83350 лв 1,85949 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,03993 лв 1,44044 лв 1,50767 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,75205 лв 1,59439 лв 1,66703 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,33935 лв 1,35384 лв 1,36745 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,74285 лв 1,56243 лв 1,59483 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
20 Септември 2017
П В С Ч П С Н
35 28 29 30 31 1

2

3

36 4 5

6

7 8

9

10

37 11 12 13 14 15

16

17

38 18 19 20 21

22

23

24

39 25 26 27 28 29

30

1

40 2 3 4 5 6

7

8

Разработено от: Виниз Софт ®