стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
20.7.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,80217 лв 1,74271 лв 1,70742 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,85624 лв 1,81590 лв 1,88259 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,80635 лв 1,60788 лв 1,65482 лв 1,47229 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,59935 лв 1,52809 лв 1,53026 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,83061 лв 1,74733 лв 1,70324 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,71134 лв 1,80759 лв 1,86190 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04276 лв 1,45503 лв 1,51365 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,73920 лв 1,58342 лв 1,65729 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,32379 лв 1,35293 лв 1,36023 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,72654 лв 1,55247 лв 1,58569 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
20 Юли 2017
П В С Ч П С Н
26 26 27 28 29 30

1

2

27 3 4 5 6 7

8

9

28 10 11 12 13 14

15

16

29 17 18 19 20 21

22

23

30 24 25 26 27 28

29

30

31 31 1 2 3 4

5

6

Разработено от: Виниз Софт ®