стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
20.6.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,80362 лв 1,74380 лв 1,71356 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,82285 лв 1,80527 лв 1,88689 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,79955 лв 1,60481 лв 1,65103 лв 1,46663 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,59813 лв 1,52621 лв 1,52852 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,82684 лв 1,74617 лв 1,70235 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,68735 лв 1,80263 лв 1,86220 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,03417 лв 1,43529 лв 1,49947 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,72962 лв 1,58048 лв 1,65813 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,32575 лв 1,35633 лв 1,36823 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70591 лв 1,54428 лв 1,57950 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
20 Юни 2017
П В С Ч П С Н
22 29 30 31 1 2

3

4

23 5 6 7 8 9

10

11

24 12 13 14 15 16

17

18

25 19 20 21 22 23

24

25

26 26 27 28 29 30

1

2

27 3 4 5 6 7

8

9

Разработено от: Виниз Софт ®