стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
20.4.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,76174 лв 1,70947 лв 1,68040 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,80247 лв 1,79119 лв 1,86821 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,74734 лв 1,55767 лв 1,60347 лв 1,42522 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,57062 лв 1,49947 лв 1,50313 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,78699 лв 1,71183 лв 1,66899 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,69930 лв 1,80571 лв 1,85881 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,01076 лв 1,39773 лв 1,46582 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,69933 лв 1,55612 лв 1,63102 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,31052 лв 1,33072 лв 1,34306 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,69134 лв 1,53513 лв 1,56956 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
20 Април 2017
П В С Ч П С Н
13 27 28 29 30 31

1

2

14 3 4 5 6 7

8

9

15 10 11 12 13

14

15

16

16

17

18 19 20 21

22

23

17 24 25 26 27 28

29

30

18

1

2 3 4 5

6

7

Разработено от: Виниз Софт ®