стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
20.2.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,83436 лв 1,76201 лв 1,72095 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,92988 лв 1,85977 лв 1,92823 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,85372 лв 1,64930 лв 1,69452 лв 1,51055 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60761 лв 1,52805 лв 1,53198 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,85527 лв 1,76289 лв 1,72079 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,75389 лв 1,84525 лв 1,87785 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,03867 лв 1,45064 лв 1,52093 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77454 лв 1,60972 лв 1,67650 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35318 лв 1,36575 лв 1,37600 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,73700 лв 1,56003 лв 1,59111 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
20 Февруари 2018
П В С Ч П С Н
5 29 30 31 1 2

3

4

6 5 6 7 8 9

10

11

7 12 13 14 15 16

17

18

8 19 20 21 22 23

24

25

9 26 27 28 1 2

3

4

10

5

6 7 8 9

10

11

Разработено от: Виниз Софт ®