стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
20.12.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,86172 лв 1,79153 лв 1,75166 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,93508 лв 1,87808 лв 1,94685 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,86754 лв 1,66571 лв 1,71036 лв 1,52138 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,63201 лв 1,54929 лв 1,55411 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,87905 лв 1,78894 лв 1,74432 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,77089 лв 1,86418 лв 1,89280 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04114 лв 1,45430 лв 1,51976 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,79349 лв 1,62920 лв 1,69737 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35274 лв 1,37763 лв 1,38880 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75313 лв 1,57489 лв 1,60586 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
20 Декември 2017
П В С Ч П С Н
48 27 28 29 30 1

2

3

49 4 5 6 7 8

9

10

50 11 12 13 14 15

16

17

51 18 19 20 21 22

23

24

52

25

26

27

28 29

30

31

1

1

2 3 4 5

6

7

Разработено от: Виниз Софт ®