стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
20.11.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,85077 лв 1,78406 лв 1,73747 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,92336 лв 1,86283 лв 1,93201 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,85091 лв 1,65010 лв 1,69530 лв 1,50789 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,61825 лв 1,53826 лв 1,54401 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,86179 лв 1,77435 лв 1,72996 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76420 лв 1,85642 лв 1,88498 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,02506 лв 1,43860 лв 1,51076 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,78036 лв 1,61889 лв 1,68555 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,34421 лв 1,36500 лв 1,37859 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,74545 лв 1,57128 лв 1,60215 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
20 Ноември 2017
П В С Ч П С Н
44 30 31 1 2 3

4

5

45 6 7 8 9 10

11

12

46 13 14 15 16 17

18

19

47 20 21 22 23 24

25

26

48 27 28 29 30 1

2

3

49 4 5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®