стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
20.10.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,84476 лв 1,77985 лв 1,73470 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,90451 лв 1,85298 лв 1,92678 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,84216 лв 1,64273 лв 1,68807 лв 1,50132 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,61944 лв 1,54081 лв 1,54503 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,85961 лв 1,77320 лв 1,72773 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76266 лв 1,85409 лв 1,88106 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,03798 лв 1,44665 лв 1,51048 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77494 лв 1,61332 лв 1,68214 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35202 лв 1,36807 лв 1,37909 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75506 лв 1,57537 лв 1,60435 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
20 Октомври 2017
П В С Ч П С Н
39 25 26 27 28 29

30

1

40 2 3 4 5 6

7

8

41 9 10 11 12 13

14

15

42 16 17 18 19 20

21

22

43 23 24 25 26 27

28

29

44 30 31 1 2 3

4

5

Разработено от: Виниз Софт ®