стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
02.8.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,85055 лв 1,76551 лв 1,74037 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,90841 лв 1,86610 лв 1,93830 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,84011 лв 1,62953 лв 1,67691 лв 1,49581 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60878 лв 1,52333 лв 1,52943 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,86332 лв 1,76614 лв 1,72425 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,77121 лв 1,87314 лв 1,89523 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,05812 лв 1,45963 лв 1,52476 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77724 лв 1,61078 лв 1,68018 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35640 лв 1,36579 лв 1,38097 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,67803 лв 1,54747 лв 1,58034 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
2 Август 2018
П В С Ч П С Н
31 30 31 1 2 3

4

5

32 6 7 8 9 10

11

12

33 13 14 15 16 17

18

19

34 20 21 22 23 24

25

26

35 27 28 29 30 31

1

2

36 3 4 5

6

7

8

9

Разработено от: Виниз Софт ®