стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
02.8.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,80559 лв 1,74594 лв 1,71121 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,88081 лв 1,82475 лв 1,88505 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,81275 лв 1,61358 лв 1,66025 лв 1,47739 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60292 лв 1,53163 лв 1,53319 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,83932 лв 1,75526 лв 1,71103 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,70883 лв 1,81191 лв 1,86060 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,03803 лв 1,43855 лв 1,50617 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,74617 лв 1,58824 лв 1,66049 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,32550 лв 1,35323 лв 1,36090 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,74580 лв 1,55908 лв 1,59127 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
2 Август 2017
П В С Ч П С Н
31 31 1 2 3 4

5

6

32 7 8 9 10 11

12

13

33 14 15 16 17 18

19

20

34 21 22 23 24 25

26

27

35 28 29 30 31 1

2

3

36 4 5

6

7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®