стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
02.6.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,79997 лв 1,74031 лв 1,70523 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,80426 лв 1,79279 лв 1,87815 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,78188 лв 1,58937 лв 1,63520 лв 1,45235 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,58848 лв 1,51571 лв 1,51970 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,81228 лв 1,73352 лв 1,68913 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,68633 лв 1,79475 лв 1,86130 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,01289 лв 1,40387 лв 1,47284 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,71916 лв 1,57094 лв 1,64831 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,32129 лв 1,34830 лв 1,35951 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70045 лв 1,54104 лв 1,57605 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
2 Юни 2017
П В С Ч П С Н
22 29 30 31 1 2

3

4

23 5 6 7 8 9

10

11

24 12 13 14 15 16

17

18

25 19 20 21 22 23

24

25

26 26 27 28 29 30

1

2

27 3 4 5 6 7

8

9

Разработено от: Виниз Софт ®