стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
02.5.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,83423 лв 1,75782 лв 1,72476 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,92370 лв 1,86517 лв 1,93519 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,85635 лв 1,64853 лв 1,69478 лв 1,50991 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60931 лв 1,52822 лв 1,53318 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,85478 лв 1,76265 лв 1,72169 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,77033 лв 1,86700 лв 1,89074 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,06189 лв 1,46303 лв 1,53031 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77636 лв 1,61136 лв 1,67983 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35302 лв 1,36935 лв 1,38260 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70451 лв 1,55133 лв 1,58323 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
2 Май 2018
П В С Ч П С Н
18 30

1

2 3 4

5

6

19

7

8 9 10 11

12

13

20 14 15 16 17 18

19

20

21 21 22 23

24

25

26

27

22 28 29 30 31 1

2

3

23 4 5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®