стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
02.5.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,77382 лв 1,71805 лв 1,68983 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,85116 лв 1,80974 лв 1,87405 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,76679 лв 1,57518 лв 1,62094 лв 1,43983 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,57964 лв 1,50813 лв 1,51154 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,79837 лв 1,72167 лв 1,67826 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,71316 лв 1,81474 лв 1,86120 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,01299 лв 1,40154 лв 1,47169 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,71677 лв 1,56742 лв 1,63982 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,31644 лв 1,34230 лв 1,35275 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70396 лв 1,53822 лв 1,57257 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
2 Май 2017
П В С Ч П С Н
17 24 25 26 27 28

29

30

18

1

2 3 4 5

6

7

19

8

9 10 11 12

13

14

20 15 16 17 18 19

20

21

21 22 23

24

25 26

27

28

22 29 30 31 1 2

3

4

Разработено от: Виниз Софт ®