стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
02.4.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,81877 лв 1,74938 лв 1,71266 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,94200 лв 1,86894 лв 1,92970 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,83818 лв 1,63383 лв 1,67897 лв 1,49416 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,59602 лв 1,51784 лв 1,52228 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,83766 лв 1,74965 лв 1,70927 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76731 лв 1,86052 лв 1,88599 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,06527 лв 1,46535 лв 1,53194 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,76609 лв 1,60467 лв 1,66976 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35496 лв 1,36848 лв 1,38310 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70981 лв 1,54908 лв 1,58128 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
2 Април 2018
П В С Ч П С Н
13 26 27 28 29 30

31

1

14 2 3 4 5

6

7

8

15

9

10 11 12 13

14

15

16 16 17 18 19 20

21

22

17 23 24 25 26 27

28

29

18 30

1

2 3 4

5

6

Разработено от: Виниз Софт ®