стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
02.3.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,83384 лв 1,76180 лв 1,71914 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,93762 лв 1,86178 лв 1,93305 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,84480 лв 1,64087 лв 1,68585 лв 1,50270 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60678 лв 1,52785 лв 1,53183 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,84724 лв 1,75741 лв 1,71549 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76601 лв 1,85373 лв 1,88564 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,06145 лв 1,46338 лв 1,53065 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77288 лв 1,60873 лв 1,67534 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35547 лв 1,36858 лв 1,38175 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,73656 лв 1,55855 лв 1,58934 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
2 Март 2018
П В С Ч П С Н
9 26 27 28 1 2

3

4

10

5

6 7 8 9

10

11

11 12 13 14 15 16

17

18

12 19 20 21 22 23

24

25

13 26 27 28 29 30

31

1

14 2 3 4 5

6

7

8

Разработено от: Виниз Софт ®