стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
02.2.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,86344 лв 1,78812 лв 1,74573 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,96784 лв 1,88053 лв 1,95216 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,88265 лв 1,67702 лв 1,72235 лв 1,53427 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,63656 лв 1,55535 лв 1,55931 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,88729 лв 1,79259 лв 1,74983 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,77474 лв 1,86002 лв 1,88864 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04085 лв 1,45116 лв 1,52732 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,80364 лв 1,63205 лв 1,70053 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35088 лв 1,36474 лв 1,37720 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,76668 лв 1,57772 лв 1,60807 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
2 Февруари 2018
П В С Ч П С Н
5 29 30 31 1 2

3

4

6 5 6 7 8 9

10

11

7 12 13 14 15 16

17

18

8 19 20 21 22 23

24

25

9 26 27 28 1 2

3

4

10

5

6 7 8 9

10

11

Разработено от: Виниз Софт ®