стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
02.11.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,85689 лв 1,78880 лв 1,74471 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,92073 лв 1,86369 лв 1,93825 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,86074 лв 1,66007 лв 1,70587 лв 1,51663 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,62703 лв 1,54724 лв 1,55208 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,87024 лв 1,78437 лв 1,73880 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76769 лв 1,85915 лв 1,88827 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,03347 лв 1,44345 лв 1,51184 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,78647 лв 1,62255 лв 1,69260 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35269 лв 1,36954 лв 1,38294 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,74923 лв 1,57551 лв 1,60563 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
2 Ноември 2017
П В С Ч П С Н
44 30 31 1 2 3

4

5

45 6 7 8 9 10

11

12

46 13 14 15 16 17

18

19

47 20 21 22 23 24

25

26

48 27 28 29 30 1

2

3

49 4 5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®