стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
02.10.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,85913 лв 1,77076 лв 1,74209 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,93140 лв 1,87716 лв 1,94188 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,85178 лв 1,63754 лв 1,68493 лв 1,50727 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60348 лв 1,51472 лв 1,52045 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,86392 лв 1,76348 лв 1,72103 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,78227 лв 1,88302 лв 1,90008 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,05835 лв 1,45458 лв 1,52953 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,78387 лв 1,61761 лв 1,68074 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35752 лв 1,36914 лв 1,38785 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,66585 лв 1,54004 лв 1,57451 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
2 Октомври 2018
П В С Ч П С Н
39

24

25 26 27 28

29

30

40 1 2 3 4 5

6

7

41 8 9 10 11 12

13

14

42 15 16 17 18 19

20

21

43 22 23 24 25 26

27

28

44 29 30 31 1 2

3

4

Разработено от: Виниз Софт ®