стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
02.10.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,83594 лв 1,77248 лв 1,72782 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,91067 лв 1,84768 лв 1,92059 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,83444 лв 1,63548 лв 1,68086 лв 1,49553 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,61303 лв 1,53679 лв 1,54035 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,85648 лв 1,77070 лв 1,72545 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,75995 лв 1,85077 лв 1,87907 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,05692 лв 1,46756 лв 1,52421 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77032 лв 1,60788 лв 1,67750 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35398 лв 1,37909 лв 1,38622 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75783 лв 1,57440 лв 1,60425 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
2 Октомври 2017
П В С Ч П С Н
39 25 26 27 28 29

30

1

40 2 3 4 5 6

7

8

41 9 10 11 12 13

14

15

42 16 17 18 19 20

21

22

43 23 24 25 26 27

28

29

44 30 31 1 2 3

4

5

Разработено от: Виниз Софт ®