стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
02.1.2019 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,78112 лв 1,70865 лв 1,67974 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,93515 лв 1,87200 лв 1,90819 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,76339 лв 1,55641 лв 1,60175 лв 1,43263 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,52404 лв 1,45054 лв 1,45722 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,78525 лв 1,69573 лв 1,65312 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,78704 лв 1,87930 лв 1,89811 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,05490 лв 1,44335 лв 1,52408 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,72386 лв 1,57299 лв 1,62635 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,34923 лв 1,36143 лв 1,37094 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,63463 лв 1,51858 лв 1,55505 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
2 Януари 2019
П В С Ч П С Н
1 31

1

2 3 4

5

6

2 7 8 9 10 11

12

13

3 14 15 16 17 18

19

20

4 21 22 23 24 25

26

27

5 28 29 30 31 1

2

3

6 4 5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®