стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
02.1.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,85565 лв 1,78525 лв 1,74468 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,96336 лв 1,88890 лв 1,94931 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,86515 лв 1,66230 лв 1,70711 лв 1,51962 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,62225 лв 1,54253 лв 1,54862 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,87438 лв 1,78331 лв 1,73850 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,78778 лв 1,87434 лв 1,89713 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,05423 лв 1,46817 лв 1,53077 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,79462 лв 1,62892 лв 1,69469 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35608 лв 1,38022 лв 1,39312 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75427 лв 1,57465 лв 1,60520 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
2 Януари 2018
П В С Ч П С Н
52

25

26

27

28 29

30

31

1

1

2 3 4 5

6

7

2 8 9 10 11 12

13

14

3 15 16 17 18 19

20

21

4 22 23 24 25 26

27

28

5 29 30 31 1 2

3

4

Разработено от: Виниз Софт ®