стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
19.9.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,81550 лв 1,75286 лв 1,72015 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,87039 лв 1,82465 лв 1,90131 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,82165 лв 1,62397 лв 1,67075 лв 1,48568 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60345 лв 1,52902 лв 1,53123 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,84375 лв 1,75972 лв 1,71483 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,73730 лв 1,83378 лв 1,86142 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04810 лв 1,44763 лв 1,51585 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,75212 лв 1,59374 лв 1,66635 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,34554 лв 1,36315 лв 1,37704 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,74131 лв 1,56067 лв 1,59295 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
19 Септември 2017
П В С Ч П С Н
35 28 29 30 31 1

2

3

36 4 5

6

7 8

9

10

37 11 12 13 14 15

16

17

38 18 19 20 21

22

23

24

39 25 26 27 28 29

30

1

40 2 3 4 5 6

7

8

Разработено от: Виниз Софт ®