стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
19.7.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,79869 лв 1,73972 лв 1,70445 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,83936 лв 1,80273 лв 1,87820 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,80321 лв 1,60513 лв 1,65203 лв 1,46977 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,59792 лв 1,52665 лв 1,52896 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,82661 лв 1,74393 лв 1,69972 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,70205 лв 1,80090 лв 1,85834 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04326 лв 1,45494 лв 1,51188 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,73355 лв 1,57832 лв 1,65464 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,32385 лв 1,35279 лв 1,35981 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,72364 лв 1,55063 лв 1,58400 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
19 Юли 2017
П В С Ч П С Н
26 26 27 28 29 30

1

2

27 3 4 5 6 7

8

9

28 10 11 12 13 14

15

16

29 17 18 19 20 21

22

23

30 24 25 26 27 28

29

30

31 31 1 2 3 4

5

6

Разработено от: Виниз Софт ®