стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
19.6.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,80076 лв 1,74192 лв 1,71020 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,83065 лв 1,80984 лв 1,88872 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,79384 лв 1,59973 лв 1,64594 лв 1,46208 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,59654 лв 1,52508 лв 1,52697 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,82260 лв 1,74252 лв 1,69871 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,70026 лв 1,80635 лв 1,86561 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,03456 лв 1,43021 лв 1,50126 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,72983 лв 1,58034 лв 1,65638 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,32594 лв 1,35685 лв 1,36855 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70755 лв 1,54436 лв 1,57941 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
19 Юни 2017
П В С Ч П С Н
22 29 30 31 1 2

3

4

23 5 6 7 8 9

10

11

24 12 13 14 15 16

17

18

25 19 20 21 22 23

24

25

26 26 27 28 29 30

1

2

27 3 4 5 6 7

8

9

Разработено от: Виниз Софт ®