стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
19.5.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,78965 лв 1,73162 лв 1,69474 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,82552 лв 1,80105 лв 1,87662 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,77055 лв 1,57948 лв 1,62481 лв 1,44323 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,58384 лв 1,51191 лв 1,51596 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,80402 лв 1,72689 лв 1,68264 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,70099 лв 1,79893 лв 1,86256 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,01074 лв 1,39847 лв 1,47055 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,71753 лв 1,56892 лв 1,64323 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,31914 лв 1,34512 лв 1,35552 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70386 лв 1,54141 лв 1,57613 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
19 Май 2017
П В С Ч П С Н
17 24 25 26 27 28

29

30

18

1

2 3 4 5

6

7

19

8

9 10 11 12

13

14

20 15 16 17 18 19

20

21

21 22 23

24

25 26

27

28

22 29 30 31 1 2

3

4

Разработено от: Виниз Софт ®