стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
19.4.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,76273 лв 1,71088 лв 1,68158 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,78781 лв 1,78448 лв 1,86706 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,74543 лв 1,55634 лв 1,60206 лв 1,42356 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,57010 лв 1,49866 лв 1,50270 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,78611 лв 1,71174 лв 1,66878 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,69321 лв 1,79948 лв 1,85914 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,01117 лв 1,39841 лв 1,46603 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,69636 лв 1,55379 лв 1,63081 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,31072 лв 1,33112 лв 1,34344 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,69009 лв 1,53505 лв 1,56968 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
19 Април 2017
П В С Ч П С Н
13 27 28 29 30 31

1

2

14 3 4 5 6 7

8

9

15 10 11 12 13

14

15

16

16

17

18 19 20 21

22

23

17 24 25 26 27 28

29

30

18

1

2 3 4 5

6

7

Разработено от: Виниз Софт ®