стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
19.2.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,83592 лв 1,76326 лв 1,72232 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,92981 лв 1,85663 лв 1,92948 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,85237 лв 1,64800 лв 1,69327 лв 1,50946 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60822 лв 1,52840 лв 1,53264 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,85570 лв 1,76350 лв 1,72137 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,75446 лв 1,84319 лв 1,87781 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04256 лв 1,45318 лв 1,52230 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77455 лв 1,60888 лв 1,67678 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35297 лв 1,36556 лв 1,37566 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,73786 лв 1,56096 лв 1,59222 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
19 Февруари 2018
П В С Ч П С Н
5 29 30 31 1 2

3

4

6 5 6 7 8 9

10

11

7 12 13 14 15 16

17

18

8 19 20 21 22 23

24

25

9 26 27 28 1 2

3

4

10

5

6 7 8 9

10

11

Разработено от: Виниз Софт ®