стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
19.12.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,86646 лв 1,79655 лв 1,75579 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,94284 лв 1,88570 лв 1,95102 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,87039 лв 1,66871 лв 1,71336 лв 1,52382 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,63196 лв 1,54911 лв 1,55418 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,88182 лв 1,79181 лв 1,74707 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,77223 лв 1,86519 лв 1,89340 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,03686 лв 1,45119 лв 1,52026 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,79648 лв 1,63275 лв 1,70008 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35185 лв 1,37618 лв 1,38817 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75215 лв 1,57560 лв 1,60657 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
19 Декември 2017
П В С Ч П С Н
48 27 28 29 30 1

2

3

49 4 5 6 7 8

9

10

50 11 12 13 14 15

16

17

51 18 19 20 21 22

23

24

52

25

26

27

28 29

30

31

1

1

2 3 4 5

6

7

Разработено от: Виниз Софт ®