стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
19.10.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,84735 лв 1,78183 лв 1,73656 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,90915 лв 1,85428 лв 1,92959 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,84232 лв 1,64323 лв 1,68840 лв 1,50133 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,61938 лв 1,54097 лв 1,54500 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,86091 лв 1,77468 лв 1,72907 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76885 лв 1,86024 лв 1,88355 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04104 лв 1,44887 лв 1,51441 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77669 лв 1,61501 лв 1,68350 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35301 лв 1,36964 лв 1,38112 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75814 лв 1,57675 лв 1,60571 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
19 Октомври 2017
П В С Ч П С Н
39 25 26 27 28 29

30

1

40 2 3 4 5 6

7

8

41 9 10 11 12 13

14

15

42 16 17 18 19 20

21

22

43 23 24 25 26 27

28

29

44 30 31 1 2 3

4

5

Разработено от: Виниз Софт ®