стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
19.1.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,86878 лв 1,79406 лв 1,75295 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,96448 лв 1,88301 лв 1,95630 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,88861 лв 1,68344 лв 1,72854 лв 1,53959 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,64063 лв 1,55945 лв 1,56351 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,89503 лв 1,80120 лв 1,75610 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,77867 лв 1,86544 лв 1,89233 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04350 лв 1,45621 лв 1,52380 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,80757 лв 1,63653 лв 1,70565 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35516 лв 1,37034 лв 1,38003 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,77695 лв 1,58594 лв 1,61529 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
19 Януари 2018
П В С Ч П С Н
52

25

26

27

28 29

30

31

1

1

2 3 4 5

6

7

2 8 9 10 11 12

13

14

3 15 16 17 18 19

20

21

4 22 23 24 25 26

27

28

5 29 30 31 1 2

3

4

Разработено от: Виниз Софт ®