стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
18.9.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,81742 лв 1,75488 лв 1,72152 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,86359 лв 1,81948 лв 1,89976 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,82137 лв 1,62255 лв 1,66945 лв 1,48508 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60593 лв 1,53212 лв 1,53365 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,84507 лв 1,76116 лв 1,71614 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,73476 лв 1,83243 лв 1,86162 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,03883 лв 1,43905 лв 1,51434 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,75185 лв 1,59313 лв 1,66647 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,34103 лв 1,36207 лв 1,37655 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,74759 лв 1,56404 лв 1,59652 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
18 Септември 2017
П В С Ч П С Н
35 28 29 30 31 1

2

3

36 4 5

6

7 8

9

10

37 11 12 13 14 15

16

17

38 18 19 20 21

22

23

24

39 25 26 27 28 29

30

1

40 2 3 4 5 6

7

8

Разработено от: Виниз Софт ®