стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
18.8.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,80646 лв 1,74636 лв 1,71293 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,90287 лв 1,83773 лв 1,89682 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,81583 лв 1,61611 лв 1,66310 лв 1,48027 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60487 лв 1,53353 лв 1,53516 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,84331 лв 1,75988 лв 1,71517 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,74371 лв 1,83765 лв 1,86813 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,03777 лв 1,43244 лв 1,50555 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,75432 лв 1,59491 лв 1,66440 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,33903 лв 1,36937 лв 1,37737 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75870 лв 1,56646 лв 1,59841 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
18 Август 2017
П В С Ч П С Н
31 31 1 2 3 4

5

6

32 7 8 9 10 11

12

13

33 14 15 16 17 18

19

20

34 21 22 23 24 25

26

27

35 28 29 30 31 1

2

3

36 4 5

6

7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®