стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
18.7.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,79937 лв 1,74001 лв 1,70480 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,85275 лв 1,81033 лв 1,88196 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,80570 лв 1,60731 лв 1,65427 лв 1,47161 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,59848 лв 1,52720 лв 1,52935 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,82893 лв 1,74596 лв 1,70184 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,70915 лв 1,80837 лв 1,86077 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04299 лв 1,45578 лв 1,51324 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,73716 лв 1,58136 лв 1,65592 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,32388 лв 1,35306 лв 1,36050 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,72654 лв 1,55212 лв 1,58523 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
18 Юли 2017
П В С Ч П С Н
26 26 27 28 29 30

1

2

27 3 4 5 6 7

8

9

28 10 11 12 13 14

15

16

29 17 18 19 20 21

22

23

30 24 25 26 27 28

29

30

31 31 1 2 3 4

5

6

Разработено от: Виниз Софт ®