стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
18.5.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,79179 лв 1,73310 лв 1,69653 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,87564 лв 1,82235 лв 1,88433 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,77528 лв 1,58363 лв 1,62916 лв 1,44676 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,58666 лв 1,51536 лв 1,51890 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,80712 лв 1,72988 лв 1,68586 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,71891 лв 1,81707 лв 1,86713 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,01154 лв 1,40025 лв 1,47367 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,72841 лв 1,57777 лв 1,64701 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,31922 лв 1,34535 лв 1,35588 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70521 лв 1,54269 лв 1,57734 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
18 Май 2017
П В С Ч П С Н
17 24 25 26 27 28

29

30

18

1

2 3 4 5

6

7

19

8

9 10 11 12

13

14

20 15 16 17 18 19

20

21

21 22 23

24

25 26

27

28

22 29 30 31 1 2

3

4

Разработено от: Виниз Софт ®