стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
18.4.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,76305 лв 1,70971 лв 1,68124 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,78630 лв 1,78315 лв 1,86766 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,74724 лв 1,55776 лв 1,60364 лв 1,42480 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,57090 лв 1,49987 лв 1,50351 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,78700 лв 1,71253 лв 1,66966 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,69214 лв 1,80040 лв 1,85954 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,01234 лв 1,39874 лв 1,46680 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,69650 лв 1,55386 лв 1,63141 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,31078 лв 1,33101 лв 1,34324 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,69616 лв 1,53842 лв 1,57260 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
18 Април 2017
П В С Ч П С Н
13 27 28 29 30 31

1

2

14 3 4 5 6 7

8

9

15 10 11 12 13

14

15

16

16

17

18 19 20 21

22

23

17 24 25 26 27 28

29

30

18

1

2 3 4 5

6

7

Разработено от: Виниз Софт ®