стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
18.12.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,86078 лв 1,79232 лв 1,75143 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,92865 лв 1,87490 лв 1,94452 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,86388 лв 1,66255 лв 1,70712 лв 1,51836 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,62964 лв 1,54698 лв 1,55203 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,87626 лв 1,78675 лв 1,74199 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76767 лв 1,86212 лв 1,89141 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,03065 лв 1,44558 лв 1,51555 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,79108 лв 1,62785 лв 1,69585 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,34914 лв 1,37186 лв 1,38545 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,74918 лв 1,57320 лв 1,60426 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
18 Декември 2017
П В С Ч П С Н
48 27 28 29 30 1

2

3

49 4 5 6 7 8

9

10

50 11 12 13 14 15

16

17

51 18 19 20 21 22

23

24

52

25

26

27

28 29

30

31

1

1

2 3 4 5

6

7

Разработено от: Виниз Софт ®