стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
18.10.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,84669 лв 1,78166 лв 1,73632 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,92881 лв 1,87235 лв 1,93508 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,84254 лв 1,64334 лв 1,68863 лв 1,50188 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,61900 лв 1,54055 лв 1,54510 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,86070 лв 1,77460 лв 1,72911 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76603 лв 1,85538 лв 1,88637 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04622 лв 1,45394 лв 1,52266 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77867 лв 1,61759 лв 1,68497 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35687 лв 1,37541 лв 1,38683 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75568 лв 1,57608 лв 1,60523 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
18 Октомври 2017
П В С Ч П С Н
39 25 26 27 28 29

30

1

40 2 3 4 5 6

7

8

41 9 10 11 12 13

14

15

42 16 17 18 19 20

21

22

43 23 24 25 26 27

28

29

44 30 31 1 2 3

4

5

Разработено от: Виниз Софт ®