стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
18.1.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,86949 лв 1,79491 лв 1,75397 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,96448 лв 1,88311 лв 1,95633 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,88948 лв 1,68412 лв 1,72957 лв 1,54038 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,64118 лв 1,56020 лв 1,56437 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,89499 лв 1,80125 лв 1,75619 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,77919 лв 1,86587 лв 1,89286 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04280 лв 1,45533 лв 1,52291 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,80839 лв 1,63716 лв 1,70645 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35498 лв 1,37101 лв 1,38009 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,77200 лв 1,58443 лв 1,61428 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
18 Януари 2018
П В С Ч П С Н
52

25

26

27

28 29

30

31

1

1

2 3 4 5

6

7

2 8 9 10 11 12

13

14

3 15 16 17 18 19

20

21

4 22 23 24 25 26

27

28

5 29 30 31 1 2

3

4

Разработено от: Виниз Софт ®