стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
17.8.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,81103 лв 1,75044 лв 1,71641 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,90086 лв 1,83654 лв 1,89709 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,81931 лв 1,61905 лв 1,66597 лв 1,48317 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60549 лв 1,53326 лв 1,53524 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,84606 лв 1,76211 лв 1,71732 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,74286 лв 1,83642 лв 1,86812 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,03905 лв 1,43102 лв 1,50537 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,75641 лв 1,59606 лв 1,66607 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,33676 лв 1,36591 лв 1,37393 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,76052 лв 1,56697 лв 1,59879 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
17 Август 2017
П В С Ч П С Н
31 31 1 2 3 4

5

6

32 7 8 9 10 11

12

13

33 14 15 16 17 18

19

20

34 21 22 23 24 25

26

27

35 28 29 30 31 1

2

3

36 4 5

6

7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®