стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
17.7.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,80052 лв 1,74103 лв 1,70538 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,84473 лв 1,80375 лв 1,88124 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,80531 лв 1,60688 лв 1,65384 лв 1,47144 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,59783 лв 1,52677 лв 1,52911 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,82874 лв 1,74567 лв 1,70148 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,70789 лв 1,80866 лв 1,86023 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04368 лв 1,45658 лв 1,51369 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,73614 лв 1,58019 лв 1,65571 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,32363 лв 1,35275 лв 1,36044 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,72463 лв 1,55076 лв 1,58417 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
17 Юли 2017
П В С Ч П С Н
26 26 27 28 29 30

1

2

27 3 4 5 6 7

8

9

28 10 11 12 13 14

15

16

29 17 18 19 20 21

22

23

30 24 25 26 27 28

29

30

31 31 1 2 3 4

5

6

Разработено от: Виниз Софт ®