стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
17.5.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,79749 лв 1,73730 лв 1,70087 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,84779 лв 1,81213 лв 1,88474 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,78153 лв 1,58903 лв 1,63461 лв 1,45155 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,58810 лв 1,51607 лв 1,51975 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,81061 лв 1,73316 лв 1,68878 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,71457 лв 1,81123 лв 1,86734 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,01146 лв 1,39844 лв 1,47220 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,72735 лв 1,57671 лв 1,64920 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,31937 лв 1,34547 лв 1,35599 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70757 лв 1,54424 лв 1,57875 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
17 Май 2017
П В С Ч П С Н
17 24 25 26 27 28

29

30

18

1

2 3 4 5

6

7

19

8

9 10 11 12

13

14

20 15 16 17 18 19

20

21

21 22 23

24

25 26

27

28

22 29 30 31 1 2

3

4

Разработено от: Виниз Софт ®