стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
17.11.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,85425 лв 1,78663 лв 1,73960 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,93808 лв 1,87498 лв 1,93756 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,85269 лв 1,65190 лв 1,69714 лв 1,50937 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,61795 лв 1,53773 лв 1,54339 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,86312 лв 1,77578 лв 1,73116 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76624 лв 1,85705 лв 1,88830 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,02335 лв 1,43748 лв 1,51403 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,78342 лв 1,62249 лв 1,68757 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,34387 лв 1,36471 лв 1,37829 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,74472 лв 1,57136 лв 1,60248 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
17 Ноември 2017
П В С Ч П С Н
44 30 31 1 2 3

4

5

45 6 7 8 9 10

11

12

46 13 14 15 16 17

18

19

47 20 21 22 23 24

25

26

48 27 28 29 30 1

2

3

49 4 5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®