стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
17.10.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,84700 лв 1,78212 лв 1,73568 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,90887 лв 1,85627 лв 1,93019 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,84209 лв 1,64273 лв 1,68813 лв 1,50158 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,61854 лв 1,54055 лв 1,54458 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,85997 лв 1,77387 лв 1,72860 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76531 лв 1,85472 лв 1,88414 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04747 лв 1,45526 лв 1,52216 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77591 лв 1,61411 лв 1,68347 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35776 лв 1,37685 лв 1,38753 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75591 лв 1,57626 лв 1,60526 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
17 Октомври 2017
П В С Ч П С Н
39 25 26 27 28 29

30

1

40 2 3 4 5 6

7

8

41 9 10 11 12 13

14

15

42 16 17 18 19 20

21

22

43 23 24 25 26 27

28

29

44 30 31 1 2 3

4

5

Разработено от: Виниз Софт ®