стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
17.1.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,86931 лв 1,79490 лв 1,75334 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,96723 лв 1,88269 лв 1,95890 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,89006 лв 1,68445 лв 1,73001 лв 1,54082 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,64108 лв 1,56037 лв 1,56445 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,89547 лв 1,80194 лв 1,75681 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,78075 лв 1,86597 лв 1,89324 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04639 лв 1,45763 лв 1,52360 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,80914 лв 1,63746 лв 1,70691 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35490 лв 1,37136 лв 1,38031 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,77563 лв 1,58629 лв 1,61573 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
17 Януари 2018
П В С Ч П С Н
52

25

26

27

28 29

30

31

1

1

2 3 4 5

6

7

2 8 9 10 11 12

13

14

3 15 16 17 18 19

20

21

4 22 23 24 25 26

27

28

5 29 30 31 1 2

3

4

Разработено от: Виниз Софт ®