стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
16.8.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,80924 лв 1,74911 лв 1,71487 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,91426 лв 1,84372 лв 1,89785 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,81687 лв 1,61724 лв 1,66400 лв 1,48116 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60345 лв 1,53130 лв 1,53319 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,84370 лв 1,76022 лв 1,71577 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,74398 лв 1,83813 лв 1,86869 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04037 лв 1,43346 лв 1,50697 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,75692 лв 1,59687 лв 1,66488 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,33610 лв 1,36505 лв 1,37351 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75604 лв 1,56533 лв 1,59740 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
16 Август 2017
П В С Ч П С Н
31 31 1 2 3 4

5

6

32 7 8 9 10 11

12

13

33 14 15 16 17 18

19

20

34 21 22 23 24 25

26

27

35 28 29 30 31 1

2

3

36 4 5

6

7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®