стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
16.6.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,80028 лв 1,74180 лв 1,70894 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,83262 лв 1,81351 лв 1,88856 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,79161 лв 1,59780 лв 1,64395 лв 1,46046 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,59650 лв 1,52480 лв 1,52731 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,82143 лв 1,74143 лв 1,69769 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,70499 лв 1,80995 лв 1,86707 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,03125 лв 1,42746 лв 1,49645 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,72984 лв 1,58071 лв 1,65575 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,32645 лв 1,35714 лв 1,36883 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70858 лв 1,54486 лв 1,57979 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
16 Юни 2017
П В С Ч П С Н
22 29 30 31 1 2

3

4

23 5 6 7 8 9

10

11

24 12 13 14 15 16

17

18

25 19 20 21 22 23

24

25

26 26 27 28 29 30

1

2

27 3 4 5 6 7

8

9

Разработено от: Виниз Софт ®