стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
16.5.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,84139 лв 1,76171 лв 1,73005 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,90790 лв 1,85242 лв 1,93179 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,85913 лв 1,65082 лв 1,69726 лв 1,51267 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,61468 лв 1,53192 лв 1,53705 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,86087 лв 1,76629 лв 1,72487 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76297 лв 1,86049 лв 1,88763 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,06660 лв 1,46496 лв 1,52720 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77741 лв 1,61182 лв 1,68218 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,36291 лв 1,36785 лв 1,37958 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70011 лв 1,55265 лв 1,58520 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
16 Май 2018
П В С Ч П С Н
18 30

1

2 3 4

5

6

19

7

8 9 10 11

12

13

20 14 15 16 17 18

19

20

21 21 22 23

24

25

26

27

22 28 29 30 31 1

2

3

23 4 5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®