стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
16.5.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,79437 лв 1,73469 лв 1,69946 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,86999 лв 1,81857 лв 1,88717 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,78025 лв 1,58751 лв 1,63314 лв 1,45027 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,58698 лв 1,51483 лв 1,51829 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,80946 лв 1,73180 лв 1,68742 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,73365 лв 1,82243 лв 1,87171 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,01213 лв 1,39885 лв 1,47580 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,73151 лв 1,57814 лв 1,64932 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,31936 лв 1,34547 лв 1,35605 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70459 лв 1,54288 лв 1,57735 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
16 Май 2017
П В С Ч П С Н
17 24 25 26 27 28

29

30

18

1

2 3 4 5

6

7

19

8

9 10 11 12

13

14

20 15 16 17 18 19

20

21

21 22 23

24

25 26

27

28

22 29 30 31 1 2

3

4

Разработено от: Виниз Софт ®