стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
16.4.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,82811 лв 1,75560 лв 1,72028 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,91218 лв 1,85734 лв 1,93075 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,84842 лв 1,64284 лв 1,68851 лв 1,50383 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60713 лв 1,52702 лв 1,53158 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,84798 лв 1,75685 лв 1,71672 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76426 лв 1,85449 лв 1,88434 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,05174 лв 1,45648 лв 1,52514 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,76964 лв 1,60633 лв 1,67549 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35771 лв 1,36734 лв 1,37775 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70450 лв 1,55033 лв 1,58243 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
16 Април 2018
П В С Ч П С Н
13 26 27 28 29 30

31

1

14 2 3 4 5

6

7

8

15

9

10 11 12 13

14

15

16 16 17 18 19 20

21

22

17 23 24 25 26 27

28

29

18 30

1

2 3 4

5

6

Разработено от: Виниз Софт ®