стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
16.2.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,83081 лв 1,76067 лв 1,71846 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,93406 лв 1,85990 лв 1,92807 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,84785 лв 1,64403 лв 1,68914 лв 1,50582 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60292 лв 1,52357 лв 1,52811 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,85010 лв 1,75832 лв 1,71605 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,75437 лв 1,84293 лв 1,87749 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,03935 лв 1,45060 лв 1,52447 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77137 лв 1,60728 лв 1,67374 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35251 лв 1,36462 лв 1,37618 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,73546 лв 1,55902 лв 1,59020 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
16 Февруари 2018
П В С Ч П С Н
5 29 30 31 1 2

3

4

6 5 6 7 8 9

10

11

7 12 13 14 15 16

17

18

8 19 20 21 22 23

24

25

9 26 27 28 1 2

3

4

10

5

6 7 8 9

10

11

Разработено от: Виниз Софт ®